Rolovat dále

Poslání Spolku pro obnovu venkova ČR

Jihomoravský kraj

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova.

Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 (registrován byl jako občanské sdružení 16.6.1993). Tehdy se ke členství v něm přihlásilo více než 200 zájemců především z řad obecních samospráv, zemědělců, projektantů, podnikatelů, učitelů, pracovníků vysokých škol, výzkumných ústavů a státní správy, spojených myšlenkou realizovat Program obnovy vesnice; v současné době se počet jeho členů blíží tisícovce.

Předsedou Spolku je od valné hromady v červnu 1999 Mgr. Eduard Kavala, starosta obce Bělotín, místopředsedkyní je od r. 2006 Ing. Václava Domšová a JUDr. Radan Večerka (za předchozí období je třeba poděkovat prof. Miroslavu Bašemu a senátoru Josefu Zoserovi). V letech 1993-96 byl předsedou ekolog ing. Ivan Dejmal, v letech 1996-99 architekt ing. Jan Kruml.

Spolek organizuje každý měsíc pravidelná setkání (spojená se semináři) členů a hostů střídavě v Praze a regionech, která jsou tematicky zaměřena na různé okruhy venkovského života a podílí se i na pořádání jiných seminářů a dalších akcí s odbornou a laickou veřejností.

Spolek spolupracuje s Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (jejími členy jsou spolkové země Rakouska a SRN, dále italské Jižní Tyrolsko, Lucembursko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, samospráva německy mluvící části Belgie a Opolské vojvodství v Polsku).

Zástupce Spolku je spolu se zástupci Svazu měst a obcí ČR členem meziresortní komise, která dbá na odpovědné přidělení prostředků, vyčleněných pro Program obnovy venkova ve státním rozpočtu.

Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury. Ke spolupráci na soutěži se postupně připojily také Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR.

Spolek vydává vlastní Zpravodaj, který vychází měsíčně (kromě prázdninových měsíců). Od roku 2004 je vydáván jako autonomní příloha časopisu Veřejná správa.

Převzato z hlavních stránek SPOV ČR (www.spov.org)

SPOVJmk

Předsednictvo Krajské organizace Společnost pro obnovu venkova ČR

Jihomoravský kraj

Jan Kauf - starosta obce Hrušky

Otakar Březina - starosta obce Kozojídky

Marie Irglová - starostka obce Rudka

Zdeněk Peša - starosta města Olešnice

Martina Bílová - starostka obce Tvarožná Lhota

Richard Janderka - starosta obce Vedrovice

Zdeněk Toul - starosta obce Borotín

 

Předseda a místopředsedové

Předseda: Otakar Březina, starosta obce Kozojídky

1. místopředseda: PaedDr. Zdeněk Peša, starosta města Olešnice
2. místopředseda: Jan Kauf, starosta obce Hrušky

Dokumenty ke stažení

SPOV Jihomoravský kraj

Členové SPOV Jihomoravský kraj (PDF 169kB)

S T A T U T KRAJSKÉ ORGANIZACE SPOLKU PRO OBNOVU VENKOVA V KRAJI JIHOMORAVSKÉM (PDF 98kB)

Jednací řád Valné hromady Jihomoravské organizace Spolku pro obnovu venkova (PDF 120kB)

 

 

Kontakt

Spolek pro obnovu venkova Jihomoravského kraje

Kozojídky č.p. 100, 696 63
IČO: 08479283